Undervisa eller examinera?

Ibland ägnar vi lektionstid vid universiteten åt att examinera när vi egentligen kanske borde ägna den åt att undervisa för att sedan, efter undervisningen, examinera. Detta gäller framför allt, tror jag, litteraturkurser. Det finns en tanke att litteratur är något som inte låter sig examineras på samma sätt som grammatik eller fonetik. Och jag håller…

Lyckan på 1700-talet

En del människor verkar ha en särskild talang för lycka. Den franske naturvetaren och vetenskaplige författaren Jean-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) var uppenbarligen en sådan människa. Samtidigt som han gjorde en enastående karriär som vetenskaplig författare, naturvetare inom alla tänkbara områden, akademiledamot och föreståndare för den kungliga trädgården i Paris, ägde han en avundsvärd förmåga…

”By some curious chance one morning long ago in the quiet of the world”

På sistone har jag börjat intressera mig för sagor och myter. Jag älskar att läsa Tolkien, om och om och om igen. Kanske handlar det om en flykt från ”systemet”: tvånget att fullgöra sina arbetsuppgifter vilka för en universitetslärare idag alltför mycket handlar om att sitta stilla på en stol framför en dator i ett…

”similar opinions of their works”

Att vara forskare vid universitetet är ibland som att praktisera en kampsport. Man vinner genom att besegra andra. Är man akademiker förväntas man utsäga det sanna, man förväntas ha ett korrekt förhållande till det verkliga, och man förväntas förstå vad som är angeläget och relevant att veta. Det är per definition fel att ha fel,…

Att läsa planlöst: Buffon

1749 påbörjades utgivningen av naturalhistorikern Buffons stora livsverk: ”Histoire naturelle”. I första volymen finns ett viktigt företal där Buffon beskriver sina arbetsmetoder och sin syn på naturvetenskap. Idag framstår det som förvånande att en naturvetare från 1700-talet är så uttalat fientlig mot vad vi antagligen skulle betrakta som några av 1700-talets mest betydande vetenskapliga framsteg….

Man kan komma långt med noggrannhet och saklighet

Under semestern läste jag ”Fallet Thomas Quick. Att skapa en seriemördare” av Hannes Råstam samt ”Döden är en man – Styckmordet, myterna, efterspelet” (som handlar om Da Costa-fallet) av Per Lindeberg. En av de saker man lär sig i dessa böcker är att vara skeptisk mot andras tolkningar av sakförhållanden innan man själv har analyserat…

Finn fyra fel

Man kan önska att flera kände till och förmådde praktisera den goda principen att vara noggrann när man skriver. Varför ska en person som läst franska en hel termin på universitetsnivå behöva skriva ”trés” för ”très”, blanda ihop prepositionen ”à” med verbet ”a”, eller konjunktionen ”et” med verbet ”est”? I en och samma mening kan…

”Hemma bortom bråddjupen”: minimalistisk poesi

Jag har alltid varit skeptisk mot minimalistisk poesi. Detta för att den syns mig så enkel och för att det verkar så svårt att göra skillnad mellan det kvalitativa och det banala. Prova själva får ni se hur enkelt det kan vara att skriva dikter vars poetiska karaktär i huvudsak bygger på att man tar…

Franska: läskurs för humanister och samhällsvetare

Över 300 personer har sökt den nya kurs jag ska ge på distans vid Göteborgs universitet i sommar: ”Franska: läskurs för humanister och samhällsvetare”. Två saker med anledning av detta: 1. Det finns en skillnad mellan receptiva och produktiva färdigheter: det är en sak att förstå talad och skriven franska en annan att själv producera…

Sapere aude!

Sapere aude! Ett ständigt återkommande tema i min egen litteraturundervisning har varit vikten (och möjligheten) att lita till sin egen uppfattningsförmåga när det gäller att förstå vad texten handlar om. Ibland är det ju faktiskt bara att läsa! Inte för att man därigenom skulle komma fram till någon objektiv och absolut sanning om precis allt…

Radio France – det informella lärandet

Detta blir ett inlägg om någonting mycket enkelt. En fråga: är det viktigt att aktivera ett informellt lärande och att skapa ett levande förhållande till de språk vi studerar vid universiteten? Svar: ja. En fråga till: hur gör man det då om man är en svensktalande student i franska, tyska, spanska osv? Svar: man lyssnar…